Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Klaipėdos atgavimo šventė

Sausis 15, 2007 By: Administratorius Category: Naujienos

Esame viena tauta, viena žemė, viena Lietuva…
( I. Simonaitytė)

1923 metų sausio 10-19 dienų įvykiai tapo vieni svarbiausių lietuvių Tautai ir Lietuvos valstybei. Tomis dienomis sukilę mažlietuviai, padedami Did. Lietuvos brolių, atkovojo daug amžių atplėštą Mažąją Lietuvą ir prijungė ją prie Didžiosios Lietuvos.

Sukilimas prasidėjo sausio 10 d. kai be šūvio buvo užimtas visas kraštas. Tik prancūzų dalinys, įsitvirtinęs Klaipėdoje, atsisakė perleisti miestą sukilėliams, todėl sausio 15 d. jis buvo atakuotas bendromis mažlietuvių ir didlietuvių jėgomis (apie 900 savanorių). Smarkiausios kautynės vyko prie Klaipėdos Sendvario, kurį užėmus ir prasiveržus prie prefektūros, prancūzai kapituliavo. Sausio 19 d. prancūzai pasitraukė ir į Klaipėdą įžygiavo LR kariuomenė.
Įvairiais paskaičiavimais sukilime dalyvavo apie 1100 savanorių iš Did. Lietuvos ir apie 300 mažlietuvių sukilėlių. Sukilimo metu žuvo 12 sukilėlių ir 2 prancūzai.

Taip Mažoji Lietuva galų gale įsiliejo į Didžiąją Lietuvą ir taip, bent iš dalies, buvo įgyvendintos Tilžės akto nuostatos.

Klaipėdos krašto sukilimas Lietuvių Sąjungai “Tauta ir Tėvynė” – ypač svarbus įvykis – liudijantis apie sudraskytos Tautos norą gyventi kartu. Tad jis buvo reikiamai paminėtas, kartu su neabejingų tautiečių būriu.

Sąjungos nariai deda vainiką ir užžiebia trispalves žvakes prie dail. Adomo Brako paminklo “Už laisvę žuvusiems”

Rikiuotė žuvusiems karžygiams pagerbti

Prie paminklo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimui Klaipėdoje

Ant Skomantų piliakalnio

TAUTAI IR TĖVYNEI!

Komentuoti