Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Šilavoto puolimo metinės

Vasaris 15, 2007 By: Administratorius Category: Naujienos

Šilavoto miestelis buvo pultas ir užimtas Lietuvos partizanų 1945 m. kelis kartus – sausio ir vasario mėnesiais. Buvo sunaikinti stribai, miestelio komunistai. Šia proga LSTT nariai, aplankė Šilavotą, nusilenkė Tauro apygardos partizanams prie miestelyje iškalto akmens.
Paminklinis akmuo partizanams Šilavote
Tuo pačiu, pagerbėme vieną iškiliausių Tautos sūnų – Juozą Lukšą prie jo paminklo Veiveriuose.
Paminklas Juozui Lukšai Veiveriuose
Išlaužo miestelio kapinaitėse organizacijos aktyvistai atidavė pagarbą paskutiniam Lietuvos savanoriui Kazimierui Varkalai.
K. Varkalos kapas

Kazimieras Varkala, tikrai neeilinė, bet mažai žinoma asmenybė Lietuvos kovų ir kančių istorijoje.

Kazimieras Varkala

Žmogus, užsigrūdinęs nepriklausomybės kovose, tarpukaryje aktyviai dalyvavęs valstybės kūrime, išauginęs tautinę šeimą ir ją paaukojęs Tautos ir Tėvynės laisvei (legendinis Algirdas Varkala – Žaliūkas – K. Varkalos sūnus, dukros Kazimiera ir Janina – partizanų ryšininkės), visokeriopai rėmęs Pasipriešinimo kovą (jo ūkyje buvo keturios slėptuvės), ne kartą represuotas ir persekiotas, praradęs sveikatą ir materialųjį turtą, bet niekada nepraradęs valios ir tikėjimo Tėvynės laisve – tai pavyzdys kiekvienam mūsų organizacijos nariui, kiekvienam lietuviui, jo atminimas negali būti pamirštas ir mes stengsimės garsinti šį Lietuvos didžiavyrį!

TAUTAI IR TĖVYNEI!

Komentuoti