Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

V. Lesčius, A. Anušauskas – Kovų istorijos II: XX amžius

Birželis 11, 2008 By: Administratorius Category: Literatūra

Kovų istorijosAntrojoje Kovų istorijos knygoje rašoma apie lietuvių kovas dėl laisvės ir valstybės, vykusias XX amžiuje. Pasakojama apie svarbiausius įvykius: Didijį Vilniaus Seimą ir lietuvių pastangas atkurti valstybę, Nepriklausomybės kovas su bolševikais, bermontininkais ir lenkais, Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, pasipriešinimą nacių ir sovietų okupacijoms, rezistenciją, dainuojančią revoliuciją ir kovas dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo bei okupacinės Rusijos kariuomenės išvedimo.

Pateikiami svarbiausių mūšių aprašymai, dokumentų ištraukos, iškilių asmenybių biografijos, paaiškinami terminai. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, schemomis ir žemėlapiais.

Kovų istorijos II knygą parašė žymūs istorikai doc. dr. Vytautas Lesčius, 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų, Lietuvos kariuomenės istorijos tyrėjas, ir doc. dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos Naujausiųjų laikų istorijos žinovas, tiriantis teroro, genocido ir slaptųjų tarnybų istoriją.

Skiriama moksleiviams, studentams, mokytojams ir visiems, kurie domisi Lietuvos istorija.

Komentuoti