Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Lietuvos Laisvės Armijos kovos Žemaitijoje

Rugsėjis 30, 2008 By: Administratorius Category: Literatūra

Kęstučio Kasparo ir Meilutės Paulauskaitės sudarytoje knygoje LLA istorija pristatoma keliais aspektais. Lengvai skaitomu publicistiniu stiliumi atpasakoti svarbiausi pasipriešinimo okupantams įvykiai iliustruojami iškalbinga statistika. Įdomus ir teisinis LLA veiklos vertinimas.

Tačiau vertingiausia knygos dalis – LLA kovotojų ir jų artimųjų prisiminimai apie dienas ir naktis praleistas miškuose, apie suėmimus ir tardymus, apie ilgus metus tremtyje ir išsvajotą grįžimą namo. Kiekvienas toks liudijimas yra neįkainojamas indėlis į mūsų tautos istoriją.

Komentuoti