Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Lenkijos lietuvių bendruomenė 1944 – 2000 metais

Sausis 19, 2009 By: Administratorius Category: Literatūra

Lenkijos lietuvių bendruomenė

Lenkijos lietuvių “istorinę bylą” praturtina dar viena, šykart Lietuvoje, parengta dr. Vitalijos Stravinskienės monografija . Tatai liudija, kad ši problematika neantraeilė ir Lietuvos mokslui, kad ji tampa sudėtine lietuvių etnoso tyrimų dalimi.

Knygoje nagrinėjama 44-00 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės istorija. Atskleidžiama lietuvių politinė, socialinė-ekonominė, kultūrinė, švietimo padėtis komunistinėje ir pokomunistinėje Lenkijoje.

Kadangi įsigyti šią knygą Lietuvoje sudėtinga, siūlome tautiečiams, besidomintiems lietuvių, gyvenančių etninėse žemėse, istorija, šią puikią monografiją.

Komentuoti