Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai

Sausis 19, 2009 By: Administratorius Category: Literatūra

Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai

Straipsnių rinkinys parengtas remiantis etnografinėse ekspedicijose surinkta medžiaga. Jame nagrinėjamos Seinijoje gyvenančių lietuvių etninio ir kultūrinio tapatumo raiškos ypatybės, tapatumo išlaikymo ir puoselėjimo klausimai. Nemažai dėmesio skirta tradiciniams šeimos, jaunimo bendravimo ir kalendoriniams papročiams, lietuvių etninės bendruomenės kūrybai.

Knyga bus naudinga visiems, besidomintiems etniniais lietuviais, gyvenenčiais už dabartinės Lietuvos valstybės ribų, ir jų tradicine kultūra.

Vienas komentaras


  1. Patriotas rašo:

    kur ja galima isigyti Lietuvoje?Komentuoti