Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Apie mus

Lietuvių sąjunga “Tauta ir tėvynė” susikūrė 2006 m. rugpjūtį.

Pagrindiniai tikslai, kuriuos sau keliame, yra:
– stiprinti lietuvių tautinę savimonę;
– ugdyti asmenybę per tautinę – patriotinę veiklą;
– skatinti atsakomybės jausmą dėl Tautos ir Tėvynės ateities;
– puoselėti Lietuvos istorinę atmintį.

Praktiniai uždaviniai:
– vienyti tautiškų pažiūrų žmones;
– telkti juos tautinei veiklai;
– puoselėti stiprią ir darnią lietuvišką šeimą;
– remti lietuvišką kultūrą ir švietimą;
– užsiimti labdaringa veikla, nukreipta lietuvybės stiprinimui;
– skatinti jaunimą konstruktyviai tautinei veiklai.

Mes kviečiame kiekvieną lietuvį, neabejingą savo tautiečių problemoms, prisijungti prie LSTT.

P.S. organizacijos nariais gali tapti tik asmenys, sulaukę pilnametystės.