Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Archive for the ‘Naujienos’

Nepriklausomybės kovų didvyrių keliais žengiant II

Rugpjūtis 01, 2010 By: Administratorius Category: Naujienos

[singlepic id=80 w=320 h=100 float=left]Renkant būsimąjai knygai reikalingą medžiagą, tikslinant vietas, pavardes, datas, vėl ieškojome šaulių, partizanų kovų, žuvimo bei palaidojimo vietų. Deja, daugeliu atvejų mūsų būgštavimai pasitvirtino… Regis, LSTT laukia tikrai daug darbo. (more…)

Pro Memoria Antanui Ambrulevičiui

Birželis 10, 2010 By: Administratorius Category: Naujienos

[singlepic id=79 w=320 h=240 float=left]Antanas Ambrulevičius gimė 1924 m. rugpjūčio 9 d. Alytaus apskrityje, Miroslavo valsčiuje, Pupasodžio kaime, ūkininkų šeimoje. Tėvai turėjo 8 ha žemės, šeimoje augo 5 vaikai.

1944 m. lapkričio mėn. įstojo į NKVD operatyvininkų mokyklą Vilniuje, kurią po metų baigė. 1945 m. gruodžio mėn. buvo paskirtas Vilkaviškio r., Gražiškių vls. operatyviniu įgaliotiniu.

1946 m. kovo mėn. užmezgė ryšius su Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanais. 1947 m. sausio mėn. pirmomis dienomis, turėdamas žinių apie gręsiantį suėmimą, pasitraukė pas partizanus, davė priesaiką ir tapo partizanu, slapyvardžiu Vėjas. (more…)

IN MEMORIAM Juozui Armonaičiui (1923-2010)

Gegužė 16, 2010 By: Administratorius Category: Naujienos

[singlepic id=49 w=320 h=240 float=left]Juozas Armonaitis, gimė 1923 metų birželio 2 dieną, Šilagalio kaime, Jankų valsčiuje, neturtingoje šeimoje. Tėvas vertėsi kalvyste, anksti mirė.
Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, Juozas įsitraukė į pogrindžio kovą – tapo Tauro apygardos, Žalgirio rinktinės, Meškos kuopos partizanu. Per trejus partizanavimo metus dalyvavo daugelyje operacijų ir kautynių, kol 1947 m. sausį buvo sunkiai sužeistas į koją. Operuotas svetima pavarde, tačiau išduotas ir suimtas. Perėjo visą represinių struktūrų mėsmalę, kalėjo įvairiuose sovietų imperijos kalėjimuose, tačiau nepalūžo, liko ištikimas partizano priesaikai, nieko neišdavė…
Tai buvo tikras partizanas, tikras kovotojas…. visada pabrėždavęs, jog privalo gyventi taip, kaip kažkada prisiekė…

Ilsėkis ramybėje, didžiavyri.

Nepriklausomybės kovų didvyrių keliais žengiant…

Gegužė 05, 2010 By: Administratorius Category: Naujienos

Šiltą balandžio dieną, grupė LSTT narių, ieškojo Dainavos krašte išsibarsčiusių Nepriklausomybės kovų paminklų, jas liudijančių savanorių, šaulių kapų, lietuvių pasipriešinimą organizavusių patriotų gyvenimo bei žūties vietų. Visa tai reikia  pamatyti patiems, įamžinti, susisteminti – tai bus naujos knygos apie nepriklausomybės kovas Dainavos krašte, dalis.
(more…)

Paskutinis 2009 metų darbas

Gruodis 12, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

[singlepic id=62 w=320 h=240 float=right]LS Tauta ir Tėvynė pabaigė paskutinį savo reikšmingą darbą šiais metais – pasirodė G.Lučinsko knyga “Pogrindinė ‘Geležinio vilko’ organizacija Alytaus apskrityje (1940-1941)”, kurios leidybą, mūsų organizacija rėmė finansiškai bei morališkai. Ją, kaip ir kitus leidinius, dovanojame visiems,  besidomintiems lietuvių Pasipriešinimu.

„Geležinio Vilko“ kovotojams atminti

2009-iesiems einant į pabaigą, Lietuvos istorijos mokslas ir visi, neabejingi mūsų tautos kovoms už Laisvę ir Nepriklausomybę, sulaukė išsamiai parengtos alytiškio kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knygos ,,Pogrindinė ,,Geležinio vilko“ organizacija Alytaus apskrityje (1940-1941)“.
Šios knygos reikšmę gražiausiai ir taikliausiai galima apibūdinti prof. Onos Voverienės žodžiais: ,,Kiekvienas pastatytas paminklas, kiekviena parašyta knyga laisvės kovotojų atminimui – yra veiksmas, įtvirtinantis Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ir kuo tokių atminimo ženklų bus daugiau, tuo mūsų valstybė bus tvirtesnė ir tautos žmonių dvasia stipresnė ir galingesnė“. (more…)

Vėl rugsėjo 1-oji Turgeliuose

Rugsėjis 04, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

Tęsdami mūsų bendradarbiavimą su lietuviška Turgelių mokykla, kaip ir kiekvieną rugsėjo pirmąją, nuskubėjome sveikinti pirmokų – įteikėme jiems mokyklines kuprines bei rašymo priemonių komplektus – lai naujieji mokslo metai bus prasmingi ir įdomūs.

[nggallery id=24]

Kad partizanų atminimas gyvuotų…

Rugpjūtis 07, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

Su Andrium Dručkum – Kerštu, vienu iš nedaugelio likusių Vytauto apygardos  Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanų,  Obelių istorijos muziejaus įkūrėju ir vadovu, susipažinome ne taip jau seniai, tačiau to pakako suprasti, kad šis vyras tikrai liko ištikimas partizanų priesaikai. Labai nudžiugom sužinoję, kad galime būti naudingi ir padėti ponui Andriui puoselėti žuvusių kovos brolių atminimą. Tam labiausia reikėjo naujo kompiuterio. Tad nieko nelaukę, per kuo trumpiausią laiką nupirkome Obelių istorijos  muziejaus įkūrėjui naują kompiuterį, tikėdamiesi bent taip prisidėti prie to, kad iki šiol mažai žinomos partizaninio karo smulkmenos išvystų dienos šviesą. (more…)

Savanorių kapų tvarkymas Alytuje

Rugpjūtis 07, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

Senosiose Alytaus kapinės palaidota virš 150 Lietuvos savanorių bei tarpukario partizanų. Tačiau ant didvyrių kapų virstantys tvoros akmenys, tikrai nebuvo tai, ko nusipelnė už Lietuvą kovoję ir kritę vyrai. Todėl paraginti Alytaus aktyvistų, per kelias dienas sumūrijome suirusią akmeninę tvorą, sutvarkėme kelis skilusius betoninius savanorių kryžius. (more…)

Legendinis partizanas Seinuose

Gegužė 13, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

Juozas Armonaitis – vienas iš nedaugelio likusių gyvų  Lietuvos partizanų. Neperdedant galima sakyti – gyva legenda. Deja, tokių partizanų liko tik keli, todėl pasiūlėme jam nuvykti aplankyti Seinų Žiburio gimnazijos mokinių bei pasidalinti prisiminimais apie tuos sunkius ir kruvinus metus, kovojant už Lietuvos nepriklausomybę. (more…)

100-osios J. Žemaičio – Vytauto metinės

Kovas 30, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

Šiemet kovo 15-ąją minėjome 100-ąsias J. Žemaičio – Vytauto, LLKS prezidiumo pirmininko, Lietuvos prezidento gimimo metines. LSTT aktyviausi nariai su šeimomis pagerbė jo atminimą prie paminklo Vilniuje. (more…)