Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Archive for the ‘Literatūra’

O. Voverienė – Lietuvos laisvės kovos karžygys Vaclovas Voveris-Žaibas

Kovas 18, 2008 By: Administratorius Category: Literatūra

Laisvės Kovos Karžygio garbės vardas buvo aukščiausias partizanų vadovybės apdovanojimas partizanui. Jis buvo teikiamas už drąsą, narsumą, pasiaukojimą ir nuopelnus kautynėse. Šį apdovanojimą teikė tik LLKS Tarybos Prezidiumas kartu su specialiu aktu. Taip pagerbti buvo tik aštuoni partizanų vadai. Vienas iš jų – Vaclovas Voveris-Žaibas.

(more…)

Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Kovas 18, 2008 By: Administratorius Category: Literatūra

2007 metais pasirodė Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės sudaryta knyga Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas Tautos ir Valstybės atmintyje. (more…)

V.Striužas – 1941 metų sukilimas Rytų – Pietų Lietuvoje

Kovas 18, 2008 By: Administratorius Category: Literatūra

“Iki šiol rašant apie Birželio sukilimą, Rytų Lietuvai nebūdavo skiriama reikiamo dėmesio. Tyrimo apie sukilimą svarba ypač išryškėja turint mintyje tai, jog įvykiai 29-ojo šaulių korpuso daliniuose – tai dalis gen. št. mjr. Vytauto Bulvičiaus rengto sukilimo plano. <…> Birželio sukilimas parodė, kad lietuviai kariai sukilime Rytų Lietuvoje atliko itin svarbų uždavinį, o tai patvirtina sukilimo rengimo vadovybės planų ir prognozių realumą.” [doc. dr. S. Jegelevičius] (more…)

B. Gailius – Partizanai tada ir šiandien

Sausis 31, 2007 By: Administratorius Category: Literatūra

Ar Lietuva kada nors kariavo su Sovietų Sąjunga? Ar iš tiesų toks karas vyko? Taip. – sako knygos Partizanai tada ir šiandien autorius Bernardas Gailius. Toks karas buvo, be to, visai neseniai, vos prieš pusę amžiaus. (more…)