Tauta ir Tėvynė

Lietuvių sąjunga
Subscribe

Šešiasdešimtosios LLKS deklaracijos metinės

Vasaris 15, 2009 By: Administratorius Category: Naujienos

Prieš šešiasdešimt metų, okupuotoje Lietuvoje buvo sukurtas ir paskelbtas vienas iškiliausių ir svarbiausių dokumentų XX a. Lietuvos istorijoje. Tai LLKS deklaracija, kurią galima prilyginti 1918 metų nepriklausomybės paskelbimo ir 1990 metų nepriklausomybės atstatymo aktams.

1949 vasario 16 dienos deklaracijos pasirašymo data buvo pasirinkta neatsitiktinai, bet parodant 1918 metų Nepriklausomybės akto, taigi ir valstybingumo tęstinumo idėją.

1949 metų vasario 2-22 dienomis buvo sukurta vieninga, apimanti visą Lietuvą rezistencinė organizacija Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS). Sąjūdis pradėjo vadovauti tiek politinei, tiek karinei pasipriešinimo organizacijų veiklai.

LLKS deklaraciją pasirašė:

Jonas Žemaitis – Vytautas (1909-1945)

Adolfas Ramanauskas – Vanagas (1918-1957)

Juozas Šibaila – Merainis (1905-1953)

Petras Bartkus – Žadgaila (1925-1949)

Aleksandras Grybinas – Faustas (1920-1949)

Leonardas Grigonis – Užpalis (1905-1950)

Vytautas Gužas – Kardas (920-1949)

Bronius Liesys – Naktis(1922-1949)

Kreipiamės į visus tautiečius, kuriems tai svarbus įvykis – pagerbkite visus žuvusius partizanus, uždekite žvakelę, padėkite gėlių, pagerbkite visus dar gyvus didvyrius, jie visi kovėsi už mūsų laisvę.

LSTT nariai savo ruožtu šiam didžiam įvykiui pagerbti, surinko 1000 Lt. ir paaukos dokumentinio filmo “Žemaičių žemės etmonas” sukūrimui paspartinti.

Raginame visus neabejingus lietuvius taip pat, šia proga, paaukoti pinigų kuriamam filmui paremti.


Komentuoti